Imate vprašanje? +43(0)4235 / 2110
Sprejemanje strank Pon - Pet: 8.00 - 12.00
Pogrebni zavod + 43(0)664 / 3210815

Čebelarjenje

Obveznosti prijave za čebelarje

Spomladi se za čebelarje spet začnejo dejavnosti okoli čebelje družine.

V skladu s členom 5 (2) Koroškega zakona o čebelarstvu morajo čebelarji najkasneje do 15. aprila 2022 sporočiti

  • lokacije čebelnjakov
  • število čebeljih družin ter
  • pasmo čebel, če čebele, ki jih gojijo, niso kranjske čebele (čebele pasme »Carnica«)

bekannt zu geben. Prijavo je treba oddati na Mestnem občinskem uradu Pliberk, pritličje – Urad za evidenco občanov.

Več informacij najdete na spletni strani  https://www.imkerschule.org

Formular Meldung Bienenzüchter

Pomoč za čebelarje

Občinski svet Mestne občine Pliberk je sklenil, da čebelarjem s čebeljimi družinami, ki so stalno – razen ob premikih – na navedeni lokaciji na območju občine Pliberk, izplača pomoč v višini 10,- EUR na panj in leto.

Pomoč znaša največ 750 EUR za občane in 300 EUR za ne-občane Mestne občine Pliberk.

Vloga za pomoč čebelarjem je na voljo na pliberškem občinskem uradu, 1. nadstropje – računovodski oddelek.

Za izplačilo pomoči morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Prijavo v skladu s členom 5 Koroškega zakona o čebelarstvu je treba predložiti Mestni občini Pliberk najpozneje do 15. aprila posameznega leta (referenčni datum za štetje čebeljih družin je 31. marec), v njej je treba navesti lokacijo (parcelo) in število čebeljih družin.
  • Vsak čebelar mora predložiti dokazilo, da v svojem čebelnjaku goji kranjsko čebelo (pasmo Carnica).
  • Predložiti je treba dokazilo o kliničnem veterinarskem pregledu na gnilobo čebelje zalege. To dokazilo je treba predložiti Mestnemu občinskemu uradu Pliberk najpozneje do 30. junija vsakega leta.
  • Do pomoči so upravičeni samo čebelarji, ki čebelarijo na stojiščih, kar pomeni, da so čebelje družine stalno na določenem stojišču, razen v primeru premikov.
  • Čebelar mora predložiti dokazilo, da je član čebelarskega društva.

Vsak prosilec mora izpolniti in podpisati ustrezen obrazec vloge. Pomoč se lahko izplača šele po predložitvi vseh dokazil. Mestna občina Pliberk lahko ta določila kadar koli prekliče, saj gre za prostovoljno pomoč občine, ki se lahko odobri le v okviru finančnih možnosti Mestne občine Pliberk.

Občanom, ki ne izpolnjujejo svojih finančnih obveznosti do Mestne občine Pliberk, pomoči ni mogoče izplačati.

Ta določila veljajo od 01.01.2014.

Več informacij v zvezi s Koroškim zakonom o čebelarstvu najdete na: www.ris.bka.gv.at

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner